Serija

Tip kućišta

PTZ tip

Rezolucija

Tip objektiva

Domet IC iluminatora

Kompresija

BLC mod

Starlight

Napajanje

Stepen zaštite

Otpornost na udarce

Edge skladište

Audio interfejs

Alarm

Wi-Fi

Interni HDD

HDMI

PoE

H.265

CVBS

Prvi model za uporedjivanje

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Drugi model za uporedjivanje

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Treci model za uporedjivanje

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-