Boma

Ostale informacije

Dokumenta

Preuzmite PDF dokument sa ovog linka

Link proizvodjača

Klikom na ovaj link otvoriće se novi tab sa proizvodom na strani proizvodjača

Garancija na proizvod

Garancija na proizvod 2 godine

Garancija na rezervne delove

Garancija na obezbedjen servis nakon garantnog roka 5 godina.